Inomhusmiljö är dock ett osynligt fenomen och är starkt beroende av människors uppfattning. Vi gör det till vårt mål att synliggöra miljön som omger oss med hjälp av avancerade mätningar eller övervaknings- och visualiseringstekniker.