UniqAir – unik luftrening

De fysiska arbets- och levnadsförhållandena är bara en del av det komplexa livspusslet, men de är ofta ledande i människors uppfattning om sitt arbete och sin bostad.

Skulle det inte vara klargörande om verkligheten bakom Inomhus luftkvalitet (IAQ) och termisk komfort på arbetsplatsen uppenbaras? Det finns lättillgängliga verktyg, antingen för att erbjuda byggnadens brukare ett objektivt svar på deras anmärkningar eller för att i förebyggande syfte uppnå högsta möjliga kvalitet på inomhusmiljön?

De fysiska arbets- och levnadsförhållandena är bara en del av det komplexa livspusslet, men de är ofta ledande i människors uppfattning om sitt arbete och sin bostad.

Inomhus luftkvalitet (IAQ) påverkar välbefinnande och hälsa, men även inlärningsförmåga och produktivitet. Alla dessa osynliga faktorer finns närvarande i utrymmena runt oss i och utanför byggnader.

UniqAir luftrenare avlägsnar ohälsosamma föroreningar från luften inklusive: allergener, mögelsporer, matos, luftburna virus, bakterier, mikroorganismer, damm och pollen, lukt, ozon, ammoniak och organiska föreningar (VOC) mm.

UniqAir är en finsk luftrenare vars exceptionella effektivitet beror på ett högkvalitativt EPA filter och en stor mängd unikt aktiverat kol.

Även om ett aktuellt problem med inomhusluft inte har blivit fastställt har varje arbetsplats, föroreningar i form av partiklar och flyktiga föroreningar. Dessa kommer ifrån exempelvis byggmaterial, människor, kläder och föroreningar från läckage i ventilation och strukturer.

UniqAir luftrenare erbjuder dig en bättre inomhus luft omedelbart efter start.

Personal på arbetsplatser och andra användare av dessa lokaler kan skyddas mot luftburna föroreningar så snart som problem uppstår, och kroniska symptom som orsakas av inomhusluft förebyggs genom användning av en högkvalitativ och testad luftrenare.

Det som gör UniqAir luftrenare speciell är dess unika förmåga att filtrera toxiner.

Uniqair – unik luftrening

UniqAir är en finsk luftrenare vars exceptionella effektivitet beror på ett högkvalitativt EPA filter och en stor mängd unikt aktiverat kol.

UniqAir luftrenare är designad för att förbättra luften i skolor, på kontor, daghem, sjukhus och äldreboenden.

Inomhusluft cirkuleras genom tre högkvalitativa filter:

  • Det grova förfiltret avlägsnar de största föroreningarna, som hushållsdamm och pollen från luften.
  • Det effektiva aktiverade kolet filtrerar fullständigt flyktiga föroreningar som organiska föreningar (VOC), oorganiska föreningar, ammoniak, virus och bland annat lukten från tobaksrök.
  • EPA-filtret avlägsnar exempelvis fina partiklar, mikroorganismer, mögelsporer och andra ämnen som orsakar allergiska reaktioner.

Resultatet är en väldigt ren och hälsosam inomhusluft.

LÄTT UNDERHÅLL, OMEDELBAR EFFEKT

Nedladdningar: