Förutom vårt breda sortiment av miljögivare, loggrar samt mät- och testinstrument för diverse tillämpningar, erbjuder vi följande tjänster:

  • Mätning (kort sikt) och Övervakning (lång sikt) av Inomhus Miljökvalitet (IEQ)
  • Mätning (kort sikt) och Övervakning (lång sikt) av Inomhus Luftkvalitet (IAQ)
  • Mätning (kort sikt) och Övervakning (lång sikt) av Termisk Komfort
  • Mögelutredning
  • Kompetensutveckling inom mätteknik av Inomhus Miljökvalitet (IEQ), Inomhus Luftkvalitet (IAQ), Termisk Komfort enligt ISO standard 7730 och 7726, ljudmätningar, praktisk termografi.