Termisk komfort Mätning

Vi mäter den termiska komforten enligt standard

ISO 7726 – Ergonomi för den termiska miljön – Instrument för mätning av fysiska kvantiteter för mätningar enligt ISO 7730.

ISO 7730 – Ergonomi för den termiska miljön — Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort

Vi mäter:

4 miljövariabler:

   • Lufttemperatur
   • Lufthastighet (drag)
   • Relativa luftfuktighet
   • Strålningsskillnad – uppmätta värden

2 personliga variabler:

   • Metaboliska värden – personlig aktivitetsnivå
   • Klädisolering – individuella val

Mätningarna och beräkningarna hjälper oss att analysera de viktiga utgångsparametrar:

   • OT – Operativ temperatur
   • PMV – Predicted Mean Value
   • PPD – Förutspått procentantal missnöjda (Predicted Percentage of Dissatisfied)

Vi rapportera med slutsatser och rekommendationer för att förbättra eventuella problem med den termisk komfort.

Våra erfarenhet inom luftkvalitets- och termisk komfort mätningar har varit grunden till utveckling av våra första produkter:

 • AIRES 10
 • AIRES 20

AIRES 10 är en tilluftsventil som fördelar och styr den inkommande kalla luften i självdragen ventilation, vilket möjliggör en optimal inblandning med den varma luften från radiatorn för en balanserad ventilation. Fördelen blir en bättre termisk komfort i form av lägre lufthastighet med bibehållen optimal luftomsättning samt inget drag eller kallras. Läs mer om AIRES 10 i produkter

AIRES 20 är en platta som styr den varma luften från radiatorn mot den inkommande kalla luften från tilluftsventilen för att motverka kallraset och bidra till en balanserad inomhus temperatur.