Definition av Termisk Inomhusmiljö

Vad är en bra Termisk Inomhusmiljö?

Hur man utvärderar Termisk Inomhusmiljö

Introduktion till standard ISO 7726 och ISO 7730

ISO 7726, Ergonomi för den termiska miljön – Instrument för mätning av fysiska kvantiteter för mätningar enligt ISO 7730.

ISO 7730 – Ergonomi för den termiska miljön — Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort

Mätning av termisk Inomhusmiljö enligt standarden ISO 7730

Viktiga parametrar

4 miljövariabler:

   • Lufttemperatur
   • Lufthastighet (drag)
   • Relativa luftfuktighet
   • Strålningsskillnad – uppmätta värden

2 personliga variabler:

   • Metaboliska värden – personlig aktivitetsnivå
   • Klädisolering – individuella val

Viktiga utgångsparametrar:

   • OT – Operativ temperatur
   • PMV – Predicted Mean Value
   • PPD – Förutspått procentantal missnöjda (Predicted Percentage of Dissatisfied)

Definition av nyckelparametrar

Mätning och beräkning

Vad ska mätas?

Hur ska man mäta?

Hur mäter man i arbetsplatser?

Hur mäter man i bostäder?

Skillnader på parametrar

Allmän information om den termiska ekvationen

Mätningsanalys