Vad är radon?

Radon är en osynlig gas som bildas i jordskorpan. Den omger var och en av oss som en del av luften vi andas, men höga nivåer under långa tidsperioder blir ett problem.

Genom att övervaka radon på lång sikt kan du bli varnad när nivåerna är höga och göra små förändringar för att förbättra luften du andas… Läs mer