Luftflödesstyrning AIRES 20

AIRES 20 styr den varma luften från radiator mot den inkommande kalla luften från tilluftsventilen för att motverka kallras och bidra till en balanserad inomhus temperatur.