Små USB miljögivare kan användas som stand alone (individuellt) eller anslutas direkt till ett nätverk med våra hubbar. Med våra givare kan du enkelt bygga ett system anpassat till dina behov och miljöprestanda. Våra givare är fria från drivrutiner. Du integrerar källkoden för att styra dem direkt i din lösning.