USB elgivare kan användas som stand alone (individuellt) eller anslutas direkt till ett nätverk med våra hubbar. Med elgivare kan du enkelt bygga ett komplett övervakningssystem för att bl.a. kontrollera luftkvalitet och effektivisera energiförbrukning för fläkt, uppvärmning och kylning.