Vad är partiklar?

Partiklar är inte bara en slags förorening. Det är en grupp partiklar av damm, smuts och vätskor som svävar i luften. Vissa av dessa är tillräckligt stora för att synas, som rök, smog (rökblandad dimma) eller sot, men de mest skadliga är mindre, osynliga partiklar. Dessa kan ta sig in i dina lungor och till och med i blodomloppet. Ju friskare luft, desto färre partiklar… Läs mer