Vi är ett team professionella med en gedigen erfarenhet av mätningar och övervakning av inomhus luftkvalitet.
Vår bakgrund ligger främst i elektronik och mät- och övervakningsutrustning och dess tillämpningar, men ännu viktigare är att vi ger mervärde genom vår kompetens inom ventilation. Kort sagt, vi känner till de sammanhang där vår utrustning och våra tjänster används.

Vision

Vår vision är att våra kunder ser oss som ett företag som hjälper dem att förbättra inomhusmiljön i deras byggnader, att våra lösningar bidrar till välbefinnande och bättre prestanda av de som vistas i deras byggnader inom alla slags områden: boende, kommersiellt, industriellt och institutionellt.

Mål

Vår drivkraft är att öka medvetenheten hos yrkesverksamma och allmänheten för att förstå att en god inomhusmiljö, i synnerhet inomhus luftkvalitet (IAQ) och den termiska komforten, är bland de viktigaste faktorerna för människors välbefinnande både i arbetslivet och i hemmiljöer. Inomhusmiljö är dock ett osynligt fenomen och är starkt beroende av människors uppfattning. Vi gör det till vårt mål att synliggöra miljön som omger oss med hjälp av avancerade mätningar eller övervaknings- och visualiseringstekniker.
Det är alltid en skyldighet att bevisa för fastighetsägaren, hyresgästen, anläggnings-förvaltningen och inte minst för de boende, både i nybyggen och i befintliga bostäder, att deras inomhusmiljö överensstämmer med lagstadgade normer eller med professionella normer för god praxis. Att tillgodose alla involverade parter börjar med att “veta”.

“Att mäta är att veta” Werner von Siemens

Ledningen

Eduardo Sanjuanello, Elektro civilingenjör – VD

eduardo@colswe.com

Operationer

Eduardo Sanjuanello, Senior teknisk konsult och försäljningsansvarig Europa

eduardo@colswe.com
Eduardo är elektrocivilingenjör och har studier inom ekonomi, marknadsföring och företagsekonomi. Han har erfarenhet av integrerad kretsdesign, mät- och övervakningsutrustning. Eduardos breda erfarenhet på ett multinationellt företag, hans kompetens som projektledare, kontochef och affärsutvecklare samt hans förmåga att prioritera och övervinna svårigheter, gör honom till en pålitlig konsult.
Han har varit projektledare i Centraleuropa och Latinamerika, Account Manager i Mellanöstern, Service Account Manager i Centraleuropa och Latinamerika och affärs- utvecklare i Nordamerika. Tillbaka i Sverige blev Eduardo involverad i försäljning av instrument och utbildning för ventilation applikationer, och det dröjde inte länge innan Eduardo fann inomhus luftkvalitet (IAQ) och termisk komfort och hållbarhet som mycket intressant och fullt av utmaningar.
Som medgrundare av Colswe Consulting AB är Eduardo fast besluten att hjälpa uppdragsgivare att förstå, varför, var, när och vad man ska använda och hur man mäter. Många byggherrar anser  att mätningar av inomhus luftkvalitet (IAQ) och termisk komfort är ett börda för deras budget. De tänker inte på att deras bidrag till välbefinnande och prestanda för de boende i deras byggnad är långsiktigt det bästa för deras vinstdrivande verksamhet.

José Corrales – Colombia, chef – konsult och försäljning Latinamerika.

jcorrales@colswe.com
Industriell ingenjör med studier och erfarenhet inom planering och produktions-programmering med olika mjukvaror. Processimulering, utvärdering och antagande av den modernaste teknologin. Inköp – Lagerprocess. Marknadsundersökning, Strategisk planering, Databehandling och informationsanalys för beslutsfattande, Budgetförberedelse, genomförande och kontroll, Analys av investeringsalternativ och finansiella indikatorer, Olika aktiviteter för ekonomisk-administrativ förvaltning.