Vi är ett team professionella med en lång och gedigen erfarenhet av mätningar (IEQ/OEQ) och inomhus- och utomhusmiljöövervakning
Vår bakgrund ligger främst i elektronik och mät- och övervakningsutrustning och dess tillämpningar, men ännu viktigare är att vi ger mervärde genom många år av kompetens och övning inom HVAC och byggfysikapplikation. Kort sagt, vi känner till de sammanhang där vår utrustning och våra tjänster används.

Vision

Vår vision är att våra kunder ser oss som ett företag som hjälper dem att förbättra inomhusmiljön i deras byggnader, att våra lösningar bidrar till välbefinnande och bättre prestanda av de som vistas i deras byggnader inom alla slags områden: boende, kommersiellt, industriellt och institutionellt.

Mål

Vår drivkraft är att öka medvetenheten hos yrkesverksamma och allmänheten för att förstå att en god inomhusmiljö, i synnerhet den termiska komforten, är en av de viktigaste faktorerna för människors välbefinnande både i arbetslivet och i hemmiljöer. Inomhusmiljö är dock ett osynligt fenomen och är starkt beroende av människors uppfattning. Vi gör det till vårt mål att synliggöra miljön som omger oss med hjälp av avancerade mätningar eller övervaknings- och visualiseringstekniker.
Det är alltid en skyldighet att bevisa för fastighetsägaren, hyresgästen, anläggnings-förvaltningen och inte minst för de boende, både i nybyggen och i befintliga bostäder, att deras inomhusmiljö överensstämmer med lagstadgade normer eller med professionella normer för god praxis. Att tillgodose alla involverade parter börjar med att “veta”.

“Att mäta är att veta” Werner von Siemens

Ledningen

Eduardo Sanjuanello, Elektro civilingenjör – VD

eduardo@colswe.com

 

 

 

Operationer

Eduardo Sanjuanello, Senior teknisk konsult och försäljningsansvarig Europa

eduardo@colswe.com
Eduardo är elektrocivilingenjör och har studier inom ekonomi, marknadsföring och företagsekonomi. Han har erfarenhet av integrerad kretsdesign, mät- och övervakningsutrustning. Eduardos breda erfarenhet på ett multinationellt företag, hans kompetens som projektledare, kontochef och affärsutvecklare samt hans förmåga att prioritera och övervinna svårigheter, gör honom till en pålitlig konsult.
Han har varit projektledare i Centraleuropa och Latinamerika, Account Manager i Mellanöstern, Service Account Manager i Centraleuropa och Latinamerika och affärs- utvecklare i Nordamerika. Tillbaka i Sverige blev Eduardo involverad i försäljning av instrument och utbildning för HVAC applikationer, och det dröjde inte länge innan Eduardo fann termisk komfort och hållbarhet som mycket intressant och fullt av utmaningar.
Som medgrundare av Colswe Consulting AB är Eduardo fast besluten att överbrygga klyftan mellan de högt erfarna och utbildade individerna i den akademiska sfären och de tekniker som utför mätning och övervakning av termisk komfort. Det som är självklart för de förra är inte nödvändigtvist självklart för de andra ute på fältet. Varför, var, när och vad man ska använda och hur man mäter är inte alltid så lätt att veta för teknikerna ute på fältet. Dessutom anser många byggherrar att mätningar av termisk komfort är ett börda för deras budget. De tänker inte på att deras bidrag till välbefinnande och prestanda för de boende i deras byggnad är långsiktigt det bästa för deras vinstdrivande verksamhet.

José Corrales – Colombia, chef – konsult och försäljning Latinamerika.

jcorrales@colswe.com
Industriell ingenjör med studier och erfarenhet inom planering och produktions-programmering med olika mjukvaror. Processimulering, utvärdering och antagande av den modernaste teknologin. Inköp – Lagerprocess. Marknadsundersökning, Strategisk planering, Databehandling och informationsanalys för beslutsfattande, Budgetförberedelse, genomförande och kontroll, Analys av investeringsalternativ och finansiella indikatorer, Olika aktiviteter för ekonomisk-administrativ förvaltning.

 

Externa Senior tekniska konsulter

Leo van Cappellen, Van Cappellen Advies bv, Nederländerna

vca@teleconsult.nl
Holländsk inomhusmiljöspecialist samt mekanisk och elektrisk byggkonsult. Han har många års meriter i design och byggindustri, inklusive de flesta av dessa år som oberoende ledande ingenjör och konsult, varav över 20 år i sin egen firma.
Leo har arbetat med byggprojekt i Nederländerna och i andra länder. Omfattningen av hans personliga arbete och engagemang innefattar aktiviteter som initial inställning av prestanda och funktionella specifikationer, utformning av installationer, teknik, specifikationsskrivning, upphandling, platsövervakning, tillsynsövervakning och eftervård.
Hans iakttagelser angående Inomhus Miljökvalitet (IEQ) återfinns i ett dokument som han presenterade vid ISIAQ: s hälsokonferens 2017. “Indoor Environmental Quality (IEQ). WHO CARES? ”. Klicka här för pdf.
De senaste åren har Leo, förutom sitt projektarbete, personligen utvecklat ett professionellt IEQ-övervakningssystem som erbjuder en unik 24/7 inblick i den osynliga arbetsmiljön. Han har också framfört en presentation om det vid ISIAQ: s hälsokonferens 2017. “Healthy buildings: IEQ Objetivisation by real time monitoring”. ”Klicka här för pdf.
Hans initiativ föddes ur en frustration över bristen på icke-laboratorie första linjens vägledande IEQ-övervakningsutrustning. Under utvecklingen har Leo fått vetenskapligt stöd och mjukvaruutveckling av professor Manuel Gameiro. (se nedan)

 

Eric de Groot, MD, Ph.D. Direktör, Imagelabonline & Cardiovascular, Erichem, Nederländerna. Akademisk Medicinsk Center, Klinisk Epidemiologi, Biostatistik och Bioinformatik, Amsterdam, Nederländerna. 

ericdg@xs4all.nl    Telefon:+31 6 2006 2662

Dr.Eric de Groot, har arbetat kliniskt (ortopedisk och plastikkirurgi), inom läkemedelsindustrin (Pfizer, Lipitor-programmet) och akademin (kärlmedicin). För närvarande är Eric direktör för Imagelabonline & Cardiovascular, en forskningskoncern som specialiserat sig på icke-invasiva bedömningar av artärfunktion och struktur som ger validerade kvalitetssäkrade biomarkörsdata om hälsoeffekter av företagshälsointerventioner inom läkemedel, nutraceutiska och livsstil. Biomarkörsdata inkluderar ultraljud och MRI-bildning av arteriell struktur och funktion, avancerade blodtrycksbedömningar och hjärtfrekvensvariationer. Eftersom luftkvaliteten – i synnerhet ultrafina partiklar – har en direkt inverkan på människan inflammatoriska tillståpnd, kan ovannämnda tekniker användas för att utvärdera hälsoeffekter i epidemiologisk forskning.

Dr. de Groot en har omfattande publikation inom det  kardiovaskulära området och bildhanteringsfältet och utsetts som recensent av ett vetenskaplika journaler. För närvarande är han medlem av European Society of Cardiology (ESC), European Atherosclerosis Society (EAS) och är rådgivare till den vetenskapliga styrelsen för Atlantia Food CRO, Cork, Irland, och den vetenskapliga kommittén för den internationella kongressen för miljöhälsa (ICEH) och är medlem av International Society of Indoor Air Quality (ISIAQ).

Dr. de Groot är också engagerad i de överlappande områdena medicin och teknik vad gäller hälsa och välbefinnande hos människjor i bostäder och andra byggnader.

Publikationsöversikt om Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Eric_Groot

Linkedinhttps://www.linkedin.com/in/eric-de-groot-b8a1a137/