Genom historien har en miljö med god termisk inomhusmiljö varit mycket viktigt, men vad är en god termisk inomhusmiljö? Hur definieras den? Är en god termisk inomhusmiljö detsamma för fastighetsägare och hyresgäster?
Är den termiska inomhusmiljön beroende av den fysiska aktivitet som en person utför och kläderna personen har på sig? Hur är påverkan av miljöfaktorer som lufttemperatur, medelstrålnings-temperatur, lufthastighet och luftfuktighet?
Enligt ISO 7730-standarden:
”Termisk komfort är sinnets tillstånd av välbehag som människor upplever i sin termiska inomhusmiljö.”
Hur mäts den termiska inomhusmiljön?
Colswe Consulting ger dig rätt verktyg och träning för att mäta och utvärdera den rätta termiska inomhusmiljön. Dessutom hjälper vi dig att mäta och utvärdera inomhusmiljöns kvalitet -IEQ- med hjälp av viktiga faktorer för termisk inomhusmiljö, liksom andra lika viktiga faktorer som koldioxid, belysning och ljudnivå, vilka påverkar komfort och välbefinnande hos boende och hyresgäster.