Hur vet ni att en byggnad är hälsosam?

För att veta svaret behöver ni vår givare AURA IEQ 1001 multigivare® USB ansluten till er dator och vår mjukvara, delar i vårt AURA IEQ VISUALS® koncept, för att kunna mäta och utvärdera

AURA IEQ VISUALS® är ett modulärt IEQ mät-/övervakningskoncept för visualisering av Inomhus Miljökvalitet (IEQ) i arbetslokaler, bostäder och andra utrymmen i byggnader. Allt som behövs är en, två eller flera (multi-) givare som är USB-ansluten till en dator, tillsammans med programvara som är installerad och startad på samma dator. Rätt enkelt.

Oavsett vilken intressent du är i förhållande till arbetsplatser

eller boendemiljöer i byggnader,

lita inte bara på

uppfattningar, prat, förväntningar, diffusa projekt, överväganden,

löften, etc. angående

INOMHUS MILJÖKVALITET – IEQ.

KONKRETISERA!

AURA IEQ VISUALS®

det bästa alternativet