Vad är koldioxid?

Koldioxid eller CO2 är en växthusgas som är naturlig och ofarlig i små mängder men när nivåerna stiger kan det vara farligt för din hälsa. Koldioxid finns bland annat i luften vi andas ut och dess nivåerna koncentreras inomhus med mindre ventilation… Läs mer