1       Generell information

1.1      Definitioner

Detta dokument är utformat för att hjälpa dig förstå vår integritetspolicy. När vi skriver vi/oss/vår avser vi Colswe Consulting AB. När vi skriver du/dig/er avser vi dig som kund eller att du har varit i kontakt med en säljare hos Colswe Consulting AB.

1.2      Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy när som helst. Den senaste versionen indikeras enligt datumet längst ner i dokumentet. Alla ändringar träder i kraft med omedelbar verkan.

2       Insamling av uppgifter

2.1      Uppgifter du frivilligt lämnat till oss

När du kontaktar vår kundservice, antingen genom en skriftlig förfrågan via e-post eller ett samtal på telefon, medger du frivilligt att vi får spara personliga uppgifter om dig.

2.2      Uppgifter från andra källor

Vi kan, i de fall då uppgifter du medgivit oss inte är fullständiga, hämta uppgifter från andra källor (eniro.se, hitta.se etc.)

3       Databehandling av uppgifter

3.1      Fullföljande av avtal med våra kunder

Vi samlar in och lagrar uppgifter om de företag som använder sig av våra tjänster, tillsammans med uppgifter om relevanta kontaktpersoner. Vi bearbetar dessa kontaktpersoners uppgifter för att kunna fullfölja avtal enligt skriftlig eller muntlig order.

3.2      Marknadsföring

Vi använder våra lagrade uppgifter till marknadsföring genom e-mail eller telefonkontakt.

4       Den registrerades rättigheter

Under GDPR har varje enskild person ett antal rättigheter. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå dessa rättigheter.

  • Rätten till information; Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi lagrar om just dig.
  • Rätt till rättelse; Om du anser att de uppgifter vi lagrar om dig är felaktiga, var vänlig informera oss så ställer vi det till rätta.
  • Rätt till radering; Du kan be oss att, temporärt eller permanent, radera de uppgifter vi lagrar om dig.
  • Rätt till begränsning av behandling av uppgifter; Om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du begränsa vår behandling av dessa.
  • Rätt att göra invändningar; Du kan skriftligen invända mot vår behandling av dina uppgifter genom mail till annika@colswe.com

Vid frågor eller invändningar, var god skriv till annika@colswe.com

Annika Sanjuanello

2018-05-25