Enligt EU-kommissionen står ”Byggnader står för cirka 40% av energiförbrukningen och 36% av koldioxidutsläppen inom EU. För närvarande är cirka 35% av EU: s byggnader över 50 år gamla och nästan 75% av byggnadsbeståndet är energi-ineffektivt, medan bara 0,4-1,2% (beroende på landet) av byggnadsbeståndet renoveras varje år. Därför kan mer renovering av befintliga byggnader leda till betydande energibesparingar, vilket kan minska EU:s totala energiförbrukning med 5-6% och minska koldioxidutsläppen med cirka 5%. ”

Dessa energibesparingar bidrar till en bättre inomhusmiljökvalitet – IEQ (Indoor Environment Quality), men för att säkerställa att en bra komfort tillhandahålls till byggnadens användare, används internationella standarder som vägledning för mätning av nyckelparametrar som lufthastighet, temperatur, relativ fuktighet, belysning och ljudnivå.