AURA IEQ VISUALS®

Inomhus Miljökvalitet (IEQ) visualiseringskoncept

De fysiska arbets- och levnadsförhållandena är bara en del av det komplexa livspusslet, men de är ofta ledande i människors uppfattning om sitt arbete och sin bostad.

Skulle det inte vara klargörande om verkligheten bakom människors komfort och luftkvalitet på arbetsplatsen uppenbaras? Om det fanns ett lättillgängligt verktyg, antingen för att erbjuda byggnadens brukare ett objektivt svar på deras anmärkningar eller för att i förebyggande syfte uppnå högsta möjliga kvalitet på inomhusmiljön?

GRUNDLÄGGANDE OMSTÄNDIGHETER

Inomhus Miljökvalitet (IEQ) är ett komplext fenomen som omfattar två huvudområden. Människans komfort är det ena och luftkvalitet det andra. Båda påverkar välbefinnande och hälsa, men även inlärningsförmåga och produktivitet. Alla dessa osynliga faktorer finns närvarande i utrymmena runt oss i och utanför byggnader.

Det finns en uppfattning bland många av de som är involverade inom bygg- och anläggningsindustrin att Building Management Systems (BMS), som reglerar inomhusklimatet, ger all nödvändig information för att bedömning av Inomhus Miljökvalitet (IEQ) ska kunna leda till en tillfredsställande mätning av termisk komfort. Men ingenting kan vara mer felaktigt.

En viktig fråga är:  Hur vet vi av den här byggnaden är hälsosam?”

Att svara på denna frågan kräver ett brett utbud av instrument för att undersöka IEQ genom mätning (kort sikt) eller övervakning (lång sikt) och även genom att visualisera vad som anses vara osynlig verklighet. Dessa mätningar och visualiseringar möjliggörs av vårt AURA IEQ VISUALS® koncept med vår miljögivare AURA IEQ 1001® multigivare och vårt program IEQ_DISCOVERER®.

Flera internationella byggcertifieringsorgan fastställer standarder för IE prestandakontroll och testkrav. AURA IEQ VISUALS® utmaning är inte bara att uppfylla dessa normer utan att överstiga dem där det är möjligt.

AURA IEQ VISUALS Koncept Rev 1

AURA IEQ 1001 broschyr_Rev 1