Inomhus Luftkvalitetsmätningar

Visualisering med Airthings HBS

Vi mäter och övervaka Inomhus luftkvalitet i kontor, bostäder, skolor, ålderdomhem mm.

Vi mäter med Airthings HBS (Healthy Building Solution) system:

Airthings View Plus monitor för att mäta och övervaka lufttemperatur, luftfuktighet, koldioxid (CO2), flyktiga organiska ämnen (VOC), Partiklar PM2,5 och PM1, barometriskt tryck, ljus och ljud.

Airthings Wave Plus monitor för att mäta och övervaka lufttemperatur, luftfuktighet, koldioxid (CO2), flyktiga ämnen (VOC), radon och barometrisk tryck.

Airthings Hub för att ansluta upp till 30 monitorer

Airthings Kontrollpanel för att visualisera realtids- och sparade mätdata.

Med Airthings Kontrollpanel kan vi:

  • Kontrollera mer en byggnad från en och samma ställe.
  • Identifiera eventuella luftkvalitetsproblem och förbättringsområden.
  • Välja varningsnivåer.
  • Skapa rapporter. Vi rapportera med slutsatser och rekommendationer för att förbättra eventuella problem med inomhus luftkvalitet (IAQ)
  • Få rekommendationer baserade på den aktuella luftkvalitet.

Airthings HBS är ett lätt tillgängligt verktyg för att få svar på anmärkningar på byggnader eller för att i ett förebyggande syfte uppnå högsta möjliga inomhus luftkvalitet (IAQ)

Våra erfarenhet inom luftkvalitets- och termisk komfort mätningar har varit grunden till utveckling av våra första produkter:

  • AIRES 10
  • AIRES 20

AIRES 10 är en tilluftsventil som fördelar och styr den inkommande kalla luften i självdragen ventilation, vilket möjliggör en optimal inblandning med den varma luften från radiatorn för en balanserad ventilation. Fördelen blir en bättre termisk komfort i form av lägre lufthastighet med bibehållen optimal luftomsättning samt inget drag eller kallras. Läs mer om AIRES 10 i produkter

AIRES 20 är en platta som styr den varma luften från radiatorn mot den inkommande kalla luften från tilluftsventilen för att motverka kallraset och bidra till en balanserad inomhus temperatur.