Inomhus Luftkvalitet

Visualisering med Airthings HBS

Inomhus Luftkvalitet (IAQ) är ett komplext fenomen som omfattar två huvudområden. Inomhus luftkvalitet är det ena och Människans termisk komfort det andra. Båda påverkar välbefinnande och hälsa, men även inlärningsförmåga och produktivitet. Alla dessa osynliga faktorer finns närvarande i utrymmena runt oss i och utanför byggnader.

Det finns en uppfattning bland många av de som är involverade inom bygg- och anläggningsindustrin att Building Management Systems (BMS), som reglerar inomhusklimatet, ger all nödvändig information för att bedömning av Inomhus Miljökvalitet (IEQ) ska kunna leda till en tillfredsställande mätning av termisk komfort. Men ingenting kan vara mer felaktigt.

Ett mycket bredare spektrum av parametrar bör beaktas med hjälp av mätutrustning, som möjliggör mätningar vid brukarnas arbetsplats eller i deras bostad. Dessa mätningar möjliggörs av Airthings HBS system med bl.a. multisensorer Airthings View Plus, Airthings Wave Plus, Airthings HUB och en kraftfull panel för visualisering av realtids- och sparade inomhus luftkvalitets mätningar.

Det är framför allt vid två omständigheter då insyn i Inomhus Miljökvalitet (IEQ) är nödvändig:

  • För det första, i nya byggnader under garantiperioden efter färdigbyggandet, antingen före inflyttning när en byggnad ännu inte är inredd eller under de första åren efter inflyttning (flera år).
  • För det andra, en byggnad som redan är i bruk, antingen gammal eller ny, d.v.s. under uthyrningen. Om byggnadens brukare uppfattar sin fysiska arbetsmiljö otillfredsställande förväntar de sig interventioner för förbättring. Men personlig uppfattning och fysisk verklighet är olika saker.

En viktig fråga är:

Hur vet vi att en byggnad är hälsosam?

Oavsett vilken intressent du är i förhållande till arbetsplatser eller boendemiljöer
i byggnader, lita på fakta baserade på Inomhus Miljökvalitet (IEQ).