Inomhus luftkvalitet på kontor

och inom industrin

  • Vi spenderar cirka 90% av vår tid inomhus i vårt hem och på arbetsplatsen.
  • En stor del av företagets kostnader, upp till 90% går till kostnaderna för dina anställda.
  • Vi spenderar mer än en tredjedel av dagen på våra arbetsplatser.
  • Hem- och arbetsmiljön kan påverka din lönsamhet.

Dålig luftkvalitet får de anställda att bli tröga, improduktiva och sjuka. Att förbise hur viktig luftkvaliteten är för ditt företag är därför en usel affär. Det är viktigt att inomhus luftkvaliteten i ditt företag är den bästa tänkbara.

Dina anställda vistas ofta mer än tredjedel av dygnet i ditt företag. En stor del av ditt företags utgifter, upp till 90% går till kostnader för dina anställda, som löner, sociala avgifter, arbetsgivaresavgifter m.m. En blygsam investering i bättre inomhus luftkvalitet för bättre hälsa, färre sjukskrivningar och högre produktivitet per anställd ger större lönsamhet.

Har du råd att ignorera inomhus luftkvalitet och dess påverkan?

Har du bra inomhus luftkvalitet om ditt företags byggnad är ny?

Nej. Nya byggnader har faktiskt en större mängd organiska flyktiga ämnen i luften på grund av material som använts i byggprocessen. Världshälsoorganisationen, WHO anser att 30% av alla nya eller renoverade byggnader har dålig inomhus luftkvalitet.

Att säkerställa rätt ventilationssystem från början samt att ha regelbunden övervakning och hantering av inomhus luftkvalitet är viktigt för ditt och dina anställdas välbefinnande.

Det finns studier som visar att koncentrationen av vissa vanliga luftföroreningar i inomhusluften är högre än koncentrationen i av samma ämnen utomhus. Till dessa ämnen hör flyktiga föreningar som förekommer i bland annat byggnadsmaterial och textilier. Till de allra minsta partiklarna hör virus, avgaser från trafik och förbränning, asbest och bakterier. De ultrafina partiklarna tar sig in i hjärnan via luktnerven och påverkar hjärnans funktion och ökar risken att utveckla astma, allergier och kroniska sjukdomar.

Det är viktigt och möjligt att minimera partikelhalten i inomhusmiljöer med hjälp av effektiva filter och luftrenare. Därför hyr vi ut luftrenare månadsvis, av hög kvalitet med aktiverat kolfilter. Dessa avlägsnar föroreningar som damm, pollen, lukter, virus och mögelsporer, så väl som mikroorganismer och andra föroreningar som bland annat kommer från byggmaterial, människor och kläder. Ni får bättre inomhus luftkvalitet omedelbart efter start. Det är också möjligt att köpa luftrenaren om så önskas.

Vi på Colswe utvecklar och erbjuder våra miljögivare och våra tjänster för mätning av inomhus luftkvalitet, samt luftrenare, till alla typer av arbetsplatser. Vi erbjuder också kompetenshöjande mätträning för tekniker som utför mättjänster av inomhus luftkvalitet och termisk komfort.

Inomhus luftkvalitet på kontor och inom industrin.pdf