Inomhus luftkvalitet

Definition av inomhus luftkvalitet och inomhus miljökvalitet

Vad är en bra inomhus luftkvalitet?

Hur vi utvärderar inomhus luftkvalitet

Viktiga parametrar:

 • Lufttemperatur
 • Luftfuktighet
 • Koldioxid
 • flyktiga ämnen (VOC)
 • Radon
 • Partiklar PM2,5 och PM1
 • Barometriskt tryck
 • Ljus
 • Ljud

för träning och mätuppdrag använder Colswe Airthings HBS (Healthy Building Solution) system:

 • Airthings View Plus
 • Airthings Wave Plus
 • Airthings Hub för att ansluta upp till 30 monitorer
 • Airthings Kontrollpanel för att visualisera realtids- och sparade mätdata.

Med Airthings Kontrollpanel kan vi:

 • Kontrollera mer en byggnad från en och samma ställe.
 • Identifiera eventuella luftkvalitetsproblem och förbättringsområden.
 • Välja varningsnivåer.
 • Skapa rapporter. Vi rapportera med slutsatser och rekommendationer för att förbättra eventuella problem med inomhus luftkvalitet (IAQ)
 • Få rekommendationer baserade på den aktuella luftkvalitet.

Airthings HBS är ett lätt tillgängligt verktyg för att få svar på anmärkningar på byggnader eller för att i ett förebyggande syfte uppnå högsta möjliga inomhus luftkvalitet (IAQ)