Vad är fuktighet?

Fuktighet är ett mått på mängden vattenånga i luften. Relativ luftfuktighet mäter mängden vattenånga i luften i förhållande till den maximala mängden vattenånga (fukt). Ju högre temperatur, desto mer vattenånga kan luften hålla. Relativ luftfuktighet är vad din morgonväderreporter skulle hänvisa till… Läs mer