Föroreningar

Effekten av föroreningar på inomhusluftens kvalitet (IAQ) och din hälsa

God inomhus luftkvalitet (IAQ) påverkar direkt hälsan och komforten för de boende i byggnaden. Att förstå och kontrollera vanliga föroreningar inomhus kan hjälpa till att minska risken för hälsoproblem med luftkvaliteten.

Luften du andas blir ohälsosam av föroreningar. Ventilation, människor, byggnadsmaterial, möbler och hushållskemikalier påverkar alla inomhusluftens kvalitet (IAQ).

Lär dig att minska föroreningarnas påverkan på din hälsa.

  • Radon
  • Partiklar
  • Koldioxid
  • Mögel
  • Fuktighet
  • Flyktiga organiska föroreningar
  • Pollen