AURA IEQ VISUALS® är ett modulärt IEQ mät-/övervakningskoncept för visualisering av Inomhus Miljökvalitet(IEQ) i arbetslokaler, bostäder och andra utrymmen i byggnader. Allt som behövs är miljögivare AURA IEQ 1001 multigivare® multigivare USB-ansluten till er dator i vilken vår mjukvara är installerad.

De fysiska arbets- och levnadsförhållandena är bara en del av det komplexa livspusslet, men de är ofta ledande i människors uppfattning om sitt arbete och sin bostad.

Skulle det inte vara klargörande om verkligheten bakom människors komfort och luftkvalitet på arbetsplatsen uppenbaras? Om det fanns ett lättillgängligt verktyg, antingen för att erbjuda byggnadens brukare ett objektivt svar på deras anmärkningar eller för att i förebyggande syfte uppnå högsta möjliga kvalitet på inomhusmiljön?

GRUNDLÄGGANDE OMSTÄNDIGHETER

Inomhus Miljökvalitet (IEQ) är ett komplext fenomen som omfattar två huvudområden. Människans komfort är det ena och luftkvalitet det andra. Båda påverkar välbefinnande och hälsa, men även inlärningsförmåga och produktivitet. Alla dessa osynliga faktorer finns närvarande i utrymmena runt oss i och utanför byggnader.

Det finns en uppfattning bland många av de som är involverade inom bygg- och anläggningsindustrin att Building Management Systems (BMS), som reglerar inomhusklimatet, ger all nödvändig information för att bedömning av Inomhus Miljökvalitet (IEQ) ska kunna leda till en tillfredsställande mätning av termisk komfort. Men ingenting kan vara mer felaktigt.

Ett mycket bredare spektrum av parametrar bör beaktas med hjälp av mobil mätutrustning, som möjliggör mätningar vid brukarnas arbetsplats eller i deras bostad.

Flera internationella byggcertifieringsorgan fastställer standarder för IE prestandakontroll och testkrav. AURA IEQ VISUALS® utmaning är inte bara att uppfylla dessa normer utan att överstiga dem där det är möjligt.

“Teknik är ingenting. Vad som är viktigt är att du har tro på människor, att de i grunder är goda och smarta, och om du ger dem verktyg kommer de att göra underbara saker med dem.” Steve Jobs