AURA IEQ 1001® Multigivare

De fysiska arbets- och levnadsförhållandena är bara en del av det komplexa livspusslet, men de är ofta ledande i människors uppfattning om sitt arbete och sin bostad.

Skulle det inte vara klargörande om verkligheten bakom människors komfort och luftkvalitet på arbetsplatsen uppenbaras? Om det fanns ett lättillgängligt verktyg, antingen för att erbjuda byggnadens brukare ett objektivt svar på deras anmärkningar eller för att i förebyggande syfte uppnå högsta möjliga kvalitet på inomhusmiljön?

Inomhus Miljökvalitet (IEQ) är ett komplext fenomen som omfattar två huvudområden. Människans komfort är det ena och luftkvalitet det andra. Båda påverkar välbefinnande och hälsa, men även inlärningsförmåga och produktivitet. Alla dessa osynliga faktorer finns närvarande i utrymmena runt oss i och utanför byggnader.

En viktig fråga är:  Hur vet vi av den här byggnaden är hälsosam?

Att svara på denna frågan kräver ett brett utbud av instrument för att undersöka IEQ genom mätning (kort sikt) eller övervakning (lång sikt) och även genom att visualisera vad som anses vara osynlig verklighet. Dessa mätningar och visualiseringar möjliggörs av vårt AURA IEQ VISUALS® koncept.

Ett prisvärt modulärt mätnings- och övervaknings-koncept som används av proffs, och även icke-professionella. Konceptet är enkelt. Det mäter övervaka flera Inomhus Miljö-kvalitet (IEQ) parametrar med högkvalitativa fältsensorer som vår sensor AURA IEQ 1001® multigivare ansluten till en dator med vårt installerad program.

Vårt koncept

  • samlar in och lagrar mätdata
  • tillämpar nödvändiga vetenskapliga beräkningar
  • visualiserar bearbetad data
  • gör data lämpliga för analys och rapportering

Vill du avslöja det osynliga? Exponera den dolda sanningen bakom luftkvalitet och människans komfort?

Det enda som behövs är att MÄTA

AURA IEQ VISUALS® är det bästa alternativet

 

Nedladdningar: