AIRTHINGS WAVE PLUS 

Den första smarta övervakningen av inomhus luftkvalitet

med readondetektion designad för alla byggnader

Att mäta och övervaka inomhus luftkvalitet (IAQ) med Airthings Wave Plus är ett viktigt steg för att förebygga sjukdom och främja välbefinnande, inlärningsförmåga och produktivitet för de som vistas i kontor, flerbostadhus, skolor, äldreboende mm.

Bra inomhus luftkvalitet minskar smittorisken och virusspridningen när många personer vistas på en begränsad yta.

Du kan övervaka och optimera dina byggnader på distans för att förbättra inomhus luftkvalitet, minska energiförbrukningen och spara tid. Använd luftkvalitetsdata för att göra dina byggnader hållbara, samtidigt som du minskar driftskostnaderna. Helt enkel du skapar enkelt hälsosamma, produktiva och energieffektiva inomhusmiljöer

Enligt olika studier förbättrar en hälsosam arbetsmiljö människans kognitiva färdigheter med upp till 50 % och minskar sjukfrånvaron.

Med andra ord är det en lönsam investering för ditt företag.

Wave Plus för Företag ger full insyn i radon, koldioxid (CO2), luftburna kemikalier och lukter (TVOC), relativ luftfuktighet, temperatur, lufttryck och ljus, sju nyckelfaktorer för inomhus luftkvalitet (IAQ).

Airthings Wave Plus som en del av lösningen i Airthings ekosystem

Airthings Wave Plus skickar data till molnet via Airthings Hub. Detta innebär att dina realtidsdata och sparade data förvaras säkert samtidigt som de är lättillgängliga för arbetsgivare, anläggningschefer, fastighetsförvaltare och fastighetstekniker för företag, flerbostadshus, skolor, äldreboenden och andra byggnader.

Airthings Wave Plus är en del av Airthings ekosystem, där Airthings View Plus, Airthings Hub och Airthings Kontrollpanel ingår.

Airthings Wave Plus för företag

Wave Plus är den första trådlöst anslutna och batteridrivna inomhus luftkvalitet (IAQ) loggern med radongivare. Den är designad för alla byggnader. För din hand framför enheten för att få en färgkodad visuell indikation om luftkvaliteten.

Airthings Hub för företag

Anslut upp till 30 batteridrivna enheter via Airthings Smartlink, en trådlös radioteknik med lång räckvidd och låg effekt.

Airthings Kontrollpanel för Företag

Som ett alternativ till API eller Webhook ger Airthings Dashboard en snabb och enkel lösning för att visa, jämföra och exportera data för dina specifika behov.

Airthings API

I kontrollpanelen kan tredjepartsprodukter integreras. Få lätt åtkomst till enhets- och sensordata via REST API eller prenumerera med Webhook. Vi låser aldrig in data i egenutvecklade protokoll eller slutna system.

Mer produktinformation

  • Sju sensorer: Radon, TVOC, CO2, luftfuktighet, temperatur, lufttryck och ljus
  • Airthings kontrollpanel: Visar, jämför och exporterar inomhus luftkvalitetsmätningar
  • Visuell indikator: Röd, gul och grön glödring
  • Ljussensor: Ger indikation på närvaro och användning av utrymme
  • Trådlös anslutning: Airthings Smartlink med Hub för Företag
  • Lång batteritid: 2 AA-batterier med mer än 2 års batteritid
  • Anpassningsbar position: Väggfäste och stöd (tillval)

Tekniska specifikationer

Radon

Radonprovtagning: Passiv diffusionskammare

Detektionsmetod: Alfaspektrometri

Mätområde: 0 – 20 000 Bq/m3

Noggrannhet/precision vid 200 Bq/m3: Efter 7 dagar ca 10% Efter 2 månader ca 5%

Inomhus luftkvakitet (IAQ)-sensorspecifikationer

Sensors samplingsintervall: 5 minuter

Sensor till molnlatens*: 5 – 10 minuter

*Molntjänstens latens är fördröjningen mellan en klientförfrågan och en molntjänstleverantörs svar.

Sensorupplösning

Temperatur: ± 0,1°C

Relativ luftfuktighet: ± 1%

Tryck: ± 0,15 hPa

Inställningstid:

TVOC: ca 7 dagar

CO2: 7 dagar

CO-detaljer – NDIR-sensor (icke-dispersiv infraröd)

Mätområde: 400–5000 ppm

Icke kondenserande: 0 – 85 % RH

Optimal noggrannhet: ±30ppm ±3% inom 15–35°C och 0–80% RH kan nås efter

flera sättningscykler på platser med naturliga CO2-fluktuationer inomhus

Ljus

Relativ ljusintensitet: 0 – 100%

Allmänna specifikationer

Driftsmiljö: 4°C till 40°C

Vikt: 219 g (med batterier)

Mått: 12 cm (diameter) x 3,6 cm (höjd)

Ström: 2 AA batterier med ultralång livslängd

Anslutning: Airthings SmartLink. Lång räckvidd (>1 km siktlinje) och låg effekt

Stöder 865-870 MHz och 902-928 MHz

Baserat på IEEE 802.15.4g med FHSS, 50 kbps

Ytterligare information

Vad finns i boxen?

Airthings Wave Plus

2 litium AA-batterier

Dubbelsidig tejp

Krav: Airthings Hub behövs för att skicka sensorvärden till molnet.

Paket: Mått: 158x158x79 mm

Vikt: 346 g

AIrthings Wave Plus mått: 153x153x46mm