Airthings View Plus för Företag

Fler givare, mer insikter

Airthings View Plus är den mest omfattande inomhus luftkvalitets enhet i Airthings ekosystem. Den hjälper dig att mäta och övervaka koldioxid, luftfuktighet, temperatur, partiklar, flyktiga organiska ämnen mm för att förbättra luftkvalitet i förskolor, skolor, äldreboende eller bostäder.

Övervakning med Airthings View Plus förebygger sjukdom och främja välbefinnande, inlärningsförmåga och prestationsförmåga. Bra luftkvalitet minskar smittorisken och virusspridningen när många personer vistas på en begränsad yta.

Övervakning med Airthings View Plus ger dig större kontroll över dina byggnader. Den Skapar enkelt hälsosamma, produktiva och energieffektiva inomhusmiljöer.

Anpassningsbar display med specifika avläsningar

Airthings View Plus har en toppmodern display med ultralåg effekt för att maximera batteritiden. Välj de två avläsningar som är viktiga för dig att se på displayen kontinuerligt och i realtid. Välj exempelvis koldioxidnivå för övervakningen av din inomhus luftkvalitet.

Airthings View Plus som en del av lösningen i Airthings ekosystem

Airthings View Plus skickar data till molnet via Airthings Hub. Detta innebär att dina realtidsdata och sparade data förvaras säkert samtidigt som de är lättillgängliga för dig.

Airthings View Plus är en del av Airthings ekosystem, där Airthings Wave Plus, Airthings Hub och Airthings Kontrollpanel ingår.

Airthings View Plus funktioner

  • Uppdateringar över molnet: Ständiga förbättringar och uppgraderingar över molnet levereras till enheten.
  • Upp till 4 års batteritid: Justera specifik loggningsvintervall för att maximera batteriet eller använd USB-C-anslutning.
  • Säker: Säker och krypterad heltäckande lösning.
  • Lång räckvidd: Långdistansanslutning till den mobildrivna hubben eliminerar behovet av stabil WiFi.
  • Anpassningsbar display: Välj vad du vill se på displayen.
  • Skalbar: Integreras smidigt i aktuell lösning för Airthings ekosystem vilket gör det enkelt att skala upp över tiden.
  • Plug and play: Enkel och intuitiv installation som inte kräver några verktyg.
  • Visuell indikation för att kontrollera luftkvaliteten: För din hand framför enheten för att få en färgkodad visuell indikation om luftkvaliteten inomhus.

Tekniska Specifikationer

Rekommenderade driftförhållanden:

Temperatur 4 till 40°C / 39 till 104°F, relativ luftfuktighet 0 till 85% (icke-kondenserande).

Långvarig exponering vid alla torra eller fuktiga förhållanden kan påverka skärmens

visuella utseende. Exponering för mycket fuktiga förhållanden kan försämra radonsensorn.

Vikt: 360 g (med batterier, utan kabel)

Mått: 17 cm (längd) x 9 cm (bredd) x 3,3 cm (höjd)

Ström: 6 AA-batterier eller USB-C

Anslutning: Airthings SmartLink & Bluetooth Lågenergi

Ljudlös: Bullerindikator används endast för att mäta ljudtrycksnivån utan att störa omgivningen. Endast aktiverad för Airthings för Företag.

IAQ-sensorspecifikationer

Samplingsintervall: Konfigurerbart

Noggrannhet

Temperatur: ±0,5°C / ± 1°F

Relativ luftfuktighet: ± 3%

Tryck: ± 0,6 hPa

VOC

Teknik: Metalloxidbaserad gassensor

Avvecklingstid: ca 7 dagar

CO2 NDIR-sensor (icke-dispersiv infraröd)

Mätområde: 400–5000 ppm

Noggrannhet: ± 50 ppm ± 3% inom 10–35°C / 50–95°F och 0–80% RF, efter initial kalibreringstid på 7 dagar

Partiklar

Teknik: laserspridningsbaserad optisk partikelräknare

Detektionsområde för partikelstorlek: 300 nm till 10 μm

Mätnoggrannhet (PM2,5): ± (5 μg/m3 + 15%)

Kalibrerad med ett GRIMM-referens-instrument med cigarettrök som källa.

Ljussensor

Mätområde: 0 – 100%

Ljudsensor

Dynamiskt omfång:  35 – 120 dBA SPL (optimering väntar)

Virussensor: Virtuell sensor