Airthings Kontrollpanel

Luftkvalitetsanalys på ett ögonblick

Airthings Kontrollpanel ger en omedelbar överblick över mätningar från alla Airthings View Plus, Airthings Wave Plus och Airthings Wave Mini enheter anslutna till Airthings Hub för Företag, Den ger fullständig kontroll och flexibilitet.

Visa, anpassa och analysera snabbt data från alla dina enheter

Airthings Kontrollpanel ger dig den information om luftkvaliteten som du behöver för att vidta åtgärder så snart som möjligt.

Vid behov har du tillgång till realtid- och sparade mätdata som kan hjälpa dig att optimera ventilationen och luftkvaliteten i din byggnad. Detta säkerställer att du tillhandahåller en hälsosam och produktiv miljö för alla som vistas i dina byggnader.

ÖVERVAKA

Full insyn i luftkvaliteten i alla dina lokaler

Få en överblick över alla lägenheter och andra lokaler i byggnaden. Ta emot automatiska varningar om förhållandena ändras och luftkvaliteten försämras.

ANALYSERA

Aktuella och sparade mätdata till hands

Fördjupa dig i mätinformationen för att observera trender, jämföra nuvarande värden med tidigare mätningar och identifiera avvikelser.

ANPASSA

Se dina mätdata som du vill

Lägg till och ta bort lager för att anpassa din kontrollpanel efter dina önskemål. Om kontot är delat kan inställningar anpassas individuellt.

OPTIMERA

Optimera luftkvalitet och prestanda

Använd beläggningsmönster för att bestämma de optimala tiderna för drift av din byggnads ventilationssystem.

DISTRIBUERA

Distribuera enkelt dina inomhus luftkvalitetsmätningar

Du kan dela generade rapporter i pdf-format med dina kollegor och/eller exportera data som en excel fil för vidare analys. Perfekt om du behöver rapportera för att föreslå åtgärder.

Mer produktinformation

  • Skapa rapporter. Få djupgående detaljer om luftföroreningar från dina sensorer för att identifiera trender och risker.
  • Observera beläggning. Identifiera användningsmönster i linje med din information om inomhus luftkvalitet.
  • Fler användare. Auktoriserade användare inom din organisation kan komma åt dina inomhus luftkvalitetsmätningar.

Tillgång till mätresultat av inomhus luftkvalitet på vilken enhet som helst, när som helst

Airthings Hub för Företag är hjärtat i ditt Airthings ekosystem. En eller fler enheter online ger tillgång till din inomhus luftkvalitet när som helst och var som helst. Airthings Wave Plus ansluts till Airthings Hub med SmartLink för fjärranslutning, vilket möjliggör placering av enheterna i en stor byggnad med upprätthållen stark anslutning, Hubben skickar regel-bundet mätningarna till din Airthings Kontrollpanel för Företag.