Airthings för Företag

Airthings för Företag (Airthings for Business) mäter och övervakar inomhus luftkvalitet IAQ) i arbetslokaler, skolor, bostäder och andra byggnader. Allt som behövs är Airthings View Plus för Företag, Airthings Wave Plus för Företag och  Airthings Hub för Företag till vilken upp till 30 Airthings multigivare kan anslutas, samt Airthings Kontrollpanel för Företag.

I Airthings kraftfulla Kontrollpanel för Företag kan du läsa och använda dina realtidsmätningar och sparade  luftkvalitetsdata för att kontrollera alla dina byggnader på ett ställe och identifiera eventuella luftkvalitetsproblem och förbättringsområden. Du kan ställa in varningar, skapa rapporter och få tips baserat på din nuvarande luftkvalitet.

Airthings för Företag erbjuder fastighetsförvaltare objektiva svar på anmärkningar och möjliggör förbättringar för att uppnå högsta möjliga inomhus luftkvalitet.

GRUNDLÄGGANDE OMSTÄNDIGHETER

Inomhus Luftkvalitet (IAQ) påverkar välbefinnande och hälsa, men även inlärningsförmåga och produktivitet. Alla dessa osynliga faktorer är närvarande i utrymmena runt oss i och utanför byggnader.

“Teknik är ingenting. Vad som är viktigt är att du har tro på människor, att de i grunden är goda och smarta, och om du ger dem verktyg kommer de att göra underbara saker med dem.” Steve Jobs.