Airthings Ekosystem mäter och övervaka Inomhus luftkvalitet (IAQ) i arbetslokaler, bostäder och andra utrymmen i byggnader. Allt som behövs är Airthings HBS multigivare for business View Plus and / or Wave Plus, Airthings Hub for business till vilken upp till 30 Airthings multigivare kan anslutas.

I Airthings kraftfulla kontrollpanel kan du läsa och använda dina realtids- och sparade  luftkvalitetsdata för att kontrollera alla dina byggnader på ett ställe och identifiera eventuella luftkvalitetsproblem och förbättrings-områden. Du kan ställ in varningar, skapa rapporter och få tips baserat på din nuvarande luftkvalitet.

De fysiska arbets- och levnadsförhållandena är bara en del av det komplexa livspusslet, men de är ofta ledande i människors uppfattning om sitt arbete och sin bostad.

Skulle det inte vara klargörande om verkligheten bakom människors luftkvalitet på arbetsplatsen uppenbaras? Airthings Ekosystem är ett lättillgängligt verktyg, antingen för att erbjuda byggnadens brukare ett objektivt svar på deras anmärkningar eller för att i förebyggande syfte uppnå högsta möjliga på inomhus luftkvalitet?

GRUNDLÄGGANDE OMSTÄNDIGHETER

Inomhus Luftkvalitet (IAQ) påverkar välbefinnande och hälsa, men även inlärningsförmåga och produktivitet. Alla dessa osynliga faktorer finns närvarande i utrymmena runt oss i och utanför byggnader.

“Teknik är ingenting. Vad som är viktigt är att du har tro på människor, att de i grunder är goda och smarta, och om du ger dem verktyg kommer de att göra underbara saker med dem.” Steve Jobs