Tilluftsventil AIRES 10

Egendesignade produkter

AIRES 10 är designad för att klara kravet på kastlängder för frånluftsventilation upp till ca 23 l/s vid 15 Pa

AIRES 10 är den enda tilluftsventil som klarar Socialstyrelsens krav på kastlängder för frånluftsventilation upp till ca 23 l/s vid 15 Pa. Den stora arean och styrningsdelen design minskar den inkommande kalla luftens hastighet och möjliggör en optimal inblandning med den varma luften från radiatorn.

Miljöanpassad tillverkning i trä och designad för optimal inomhus komfort

AIRES 10 tilluftsventil tillåter att U-värdet för fönster och omfattning bibehålls. Värmeledningstal på 0,15 W/mK för trä kan jämföras med ett värmeledningstal på 40/50 W/mK för metall, vilket de flesta tilluftsventilerna på marknaden har.

Bättre termisk komfort

Tilluftsventilen fördelar och styr den inkommande kalla luften. Detta möjliggör en optimal inblandning med den varma luften från radiatorn för en balanserad ventilation. Fördelen blir en bättre termisk komfort i form av lägre lufthastighet med bibehållen optimal luftomsättning samt inget drag eller kallras.

AIRES 10 flöde

Bättre luftkvalitet

Tilluftsventilen hjälper dig att få en bättre luftkvalitet inomhus (IAQ), vilket minskar spridningen av luftburet virus. Covid-19 räknas inte som luftburen men om många personer vistas i trånga utrymmen med bristfällig ventilation ökar risken för smittspridning även om alla håller distans till varandra. Luftöverföring mellan lägenheter beror ofta på olika undertryck i lägenheterna. Man undviker grannens matos, cigarrettdoft mm genom rätt uteluftsventiler vid frånluftsventilation. Vanliga lukter som orsakas av avdunstningen av diskmedel, tvättmedel, lösningsmedel mm minskar. I våra bostäder kan det också finnas cancerogena ämnen i bl.a. elektronik, vissa textilier, leksaker och andra föremål av plast, byggmaterial och inte minst cigarettrök. Tillsammans med virus och lukter försvinner också giftiga ämnen snabbare ur bostaden med den väl fungerande ventilation som AIRES 10 tilluftsventil bidrar till.

Effektiv energiförbrukning

Radiatorerna på marknaden räcker inte till för att punktvärma den kalla luften som kommer in med hög hastighet genom de existerande tilluftsventilerna på marknaden. De bidrar till att temperaturen svänger okontrollerat. Därför har vi designat tilluftsventilen AIRES 10 som möjliggör en kontinuerlig luftomsättning, vilket ger en jämnare temperatur inomhus. En temperaturändring med 1ºC ger en ändring på 5% av uppvärmningskostnaden. Därför är en jämn temperatur inomhus utan att höja framledningstemperaturen bättre, för att undvika högre energikostnader.

Tekniska Specifikationer

Luftflöde: 9 – 23 l/s vid 6 – 13 Pa, med PPI-20 filter.

Ljuddämpning: AIRES 10 dämpar den normala ljudnivån för gatutrafik på 70 dB ner till 40 dB och ljudnivån för motorcykel  på 80 dB dämpas till 42 dB.  Enligt Trafikverket är ljudnivån på en storstadsgata ca 75 dBA.

Yttermått: 600 x 22 x 126 mm (öppet läge) / 600 x 22 x 111 mm (stängt läge).

Innermått: 500 x 16 x 100 mm

Vikt: 535 g (530 g utan PPI-20 filter)

Ladda ner infoblad:

AIRES 10 infoblad