Designad för att klara kravet på kastlängder för självdragsventilation

AIRES 10 är den enda tilluftsventil som klarar Socialstyrelsen krav på kastlängder i vistelsezoner för lägenheter. Med den stora arean och styrningsdelen design minskar den inkommande kalla luftens hastighet, och luftens kastlängder minimeras avsevärt.

Miljöanpassad tillverkning i trä är den designad för optimal inomhus komfort

AIRES 10 tilluftsventil försämrar inte U-värdet för fönster och omfattning. Värmeledningstal på 0,15 W/mK för trä kan jämföras med ett värmeledningstal på 40 / 50 W/mK för metall. Vilket de flesta tilluftsventilerna på marknaden består av.

Bättre termisk komfort

Tilluftsventilen fördelar och styr den inkommande kalla luften, detta möjliggör en optimal inblandning med den varma luften från radiatorn för en balanserad ventilation. Fördelen blir en bättre termisk komfort i form av lägre lufthastighet med bibehållen optimal luftomsättning samt inget drag eller kallras.

Bättre luftkvalitet

Tilluftsventilen hjälper dig att få en bättre luftkvalitet inomhus (IAQ), vilket minskar spridningen av  luftburet virus. Exempelvis, Covid-19 räknas inte som luftburen men om man vistas med många personer  i trånga utrymmen med bristfällig ventilation ökar risken för smittspridning trots social distans.  Luftöverföring mellan lägenheter beror ofta på olika undertryck i lägenheter. Man undviker grannens matos, cigarrettdoft mm genom rätt uteluftsventiler vid frånluftsventilation. Vanliga lukter som orsakas av avdunstningen av diskmedel, tvättmedel, lösningsmedel mm minskar. Även emissioner av cancerogena ämnen i bostäder, som finns i giftiga kemikaler som tex. I elektronik, textiler, leksaker, plast, cigarett och byggmaterial.

Effektiv energiförbrukning

AIRES 10 möjliggör en kontinuerlig luftomsättning, vilket ger en jämnare temperatur inomhus. En temperaturändring med 1ºC ger en ändring på 5% av uppvärmningskostnaden. Därför är en jämn temperatur inomhus utan att höja framledningstemperaturen bättre, för att undvika högre energikostnader. Radiatorernas design gör att de tilluftsventilerna som finns på marknaden inte hinner punktvärma inkommande kalluft. Ventilerna på marknaden avger en hög hastighet av den inkommande kalla luften,vilket bidrar till att temperaturen svänger okontrollerat.