STORT OCH DIVERSIFIERAT URVAL AV PRODUKTER, MJUKVARA OCH TJÄNSTER

Vi erbjuder ett brett sortiment av givare, loggrar samt mät- och testinstrument
för diverse tillämpningar.

 • Vi erbjuder lösningar för ditt behov.
 • Vi erbjuder användarvänliga produkter och mjukvaror till våra lösningar.
 • Vi erbjuder supporttjänster för våra produkter och mjukvaror.
 • Vi erbjuder produkter, mjukvaror och tjänster av höga kvalitet.
 • Vi erbjuder små USB miljögivare som anpassas till kundens behov och
  miljöprestanda.
 • Vi erbjuder små miljöloggrar för att övervaka de viktigaste parametrarna
  som påverkar luftkvalitet i inomhusmiljöer. Bland dessa parametrar finns
  lufttemperatur, fuktighet och koldioxid, samt barometriskt tryck,
  belysningsstyrka och VOC.
 • Vi erbjuder små USB elgivare för övervakningssystem för att kontrollera
  luftkvalitet och effektivisera energiförbrukning för fläkt, uppvärmning, och
  kylning.
 • Vi erbjuder ett bredd sortiment av användarvänliga el- och energi test- och
  mätinstrument.
 • Vi erbjuder Mjukvara på olika nivåer för att anpassa till ditt behov.
 • Vi erbjuder träningskurser för mätteknik av Termisk komfort enligt ISO
  standard 7730 och 7726, ljud, praktisk termografi och ventilationsmätningar
  metoder enligt svenska standard.