STORT OCH DIVERSIFIERAT URVAL AV MILJÖGIVARE, ANDRA PRODUKTER, MJUKVARA OCH TJÄNSTER

Vi erbjuder ett brett sortiment av miljösensorer, loggrar samt mät- och testinstrument för diverse tillämpningar. Bland miljögivare erbjuder vi vårt koncept AURA IEQ VISUALS®, för undersökning av Inomhus miljökvalitet (IEQ) genom mätning (kort sikt) eller övervakning (lång sikt) för visualisering av vad som anses vara en osynlig verklighet. Vår givare AURA IEQ 1001 Multigivare ®, är en del av vårt koncept AURA IEQ VISUALS®

 • vår sensor AURA IEQ 1001 Multigivare®  och vår mjukvara för att mäta och övervaka de viktigaste parametrarna som påverkar luftkvalitet i inomhusmiljöer. Bland dessa parametrar finns lufttemperatur, fuktighet och koldioxid, samt barometriskt tryck,
  belysningsstyrka och organiska flyktiga föreningar (VOC).
 • Andra miljösensorer, loggrar, samt mät- och testinstrument för diverse tillämpningar
 • Vi erbjuder små USB miljögivare som anpassas till kundens behov och
  miljöprestanda.
 • Små USB elgivare för övervakningssystem för att kontrollera luftkvalitet och effektivisera energiförbrukning för fläkt, uppvärmning, och kylning.
 • Vi erbjuder lösningar för ditt behov.
 • Vi erbjuder användarvänliga produkter och mjukvaror till våra lösningar.
 • Vi erbjuder supporttjänster för våra produkter och mjukvaror.
 • Vi erbjuder produkter, mjukvaror och tjänster av höga kvalitet.
 • Vi erbjuder ett bredd sortiment av användarvänliga el- och energi test- och
  mätinstrument.
 • Vi erbjuder träningskurser för mätteknik av Termisk komfort enligt ISO
  standard 7730 och 7726, ljud och praktisk termografi.