Produkter

Luftflödestyrning AIRES 20

Tilluftsventil AIRES 10

Airthings View Plus för företag

Airthings Wave Plus för företag

Airthings HUB för företag

Airthings Kontrollpanel för Företag

UniqAir Luftrenare

Tilluftsventil AIRES 10 fördelar och styr den inkommande kalla
luften i uteluft ventilation, vilket möjliggör en optimal inblandning
med den varma luften från radiatorn för en balanserad ventilation
Airthings för Företag enheter hjälper dig att kontrollera inomhus
luftkvalitet (IAQ) i din skola, ditt företag eller din bostad

Airthings View Plus för Företag hjälper dig att övervaka lufttemperatur, luftfuktighet,
koldioxid, flyktiga ämnen (VOC) och PM2.5, PM1 för att förbättra inomhus
luftkvalitet (IAQ) i din skola, ditt företag eller din bostad

Airthings Wave Plus för Företag hjälper dig att övervaka lufttemperatur, luftfuktighet,
koldioxid, flyktiga ämnen (VOC) och radon för att kontrollera inomhus
luftkvalitet (IAQ) i din skola, ditt företag eller din bostad
Airthings Kontrollpanel för Företag visualiserar dina realtids- och sparade mätdata i
övervakning av inomhus luftkvaliteten (IAQ) på skolor, arbetsplatser och bostäder
UniqAir luftrenare har ett högkvalitativt EPA filter och ett filter med stor mängd unik
aktiverad kol. Den avlägsnar ohälsosamma föroreningar från luften på
skolor, arbetsplatser och bostäder med exceptionell effektivitet.

AIRES Solutions

Egendesignade produkter 

Tilluftsventil AIRES 10

 • Den enda tilluftsventil som klarar Socialstyrelsens krav på kastlängder för frånluftsventilation upp till ca 23 l/s vid 15 Pa.
 • Miljöanpassad tillverkning i trä designad för optimal inomhus komfort.
 • Bidrar till att U-värdet för fönster bibehålls.
 • Fördelar och styr den inkommande kalla luften vilket möjliggör en optimal inblandning … Läs mer

AIRTHINGS för företag

Airthings HBS (Healthy Building Solution) 

Airthings för Företag enheter mäter och övervakar Inomhus Luftkvalitet (IAQ) i arbetslokaler, skolor, bostäder och andra utrymmen i byggnader. All som behövs är Airthings View Plus för Företag, Airthings Wave Plus för Företag och Airthings Hub för Företag till vilken upp till 30 givare kan anslutas.

I Airthings kraftfulla kontrollpanel för Företag kan du läsa dina realtids- och sparade luftkvalitetsdata för att kontrollera alla dina byggnader på ett ställe och identifiera eventuella luftkvalitetsproblem och förbättringsområden… Läs mer

UNIQAIR unik luftrening

De fysiska arbets- och levnadsförhållandena är bara en del av det komplexa livspusslet, men de är ofta ledande i människors uppfattning om sitt arbete och sin bostad.

Inomhus luftkvalitet (IEQ) påverkar välbefinnande och hälsa, men även inlärningsförmåga och produktivitet. Alla dessa osynliga faktorer finns närvarade i utrymmena runt oss i och utanför byggnader.

UniqAir luftrenare avlägsnar ohälsosamma föroreningar från inomhus luft inklusive allergener, mögelsporer, luftburna virus… Läs mer

PRODUKTER OCH TJÄNSTER AV UTMÄRKT KVALITET

Vårt sortiment innehåller produkter och tjänster av hög kvalitet med attraktiva priser.

AIRES 10 – den enda tilluftsventil på marknaden som klarar Socialstyrelse krav på luftens kastlängder för frånluftsventilation upp till ca 23 l/s vid 15 Pa

AIRES 20 – luftflödesstyrnings platta som styr den varma luften från radiatorn

Airthings för Företag innehåller monitorer Airthings View Plus för Företag, Wave Plus för Företag och Airthings Hub för Företag till vilken upp till 30 Airthings monitorer kan anslutas för att mäta (kort sikt) eller övervaka (lång sikt) din inomhus luftkvalitet (IAQ), samt Airthings kraftfulla kontrollpanel för Företag för att läsa och använda realtids- och sparade luftkvalitetsdata för att hantera alla byggnader på ett ställe och identifiera eventuella luftkvalitetsproblem och förbättrings-områden. I kontrollpanelen kan du ställa in varningar, skapa rapporter, integrera tredje parts enheter och få tips baserat på din nuvarande luftkvalitet.

Finsk luftrenare UniqAir vars exceptionella effektivitet beror på ett grovfilter, ett högkvalitativt EPA filter och ett filter med en stor mängd unik aktiverad kol. UniqAir avlägsnar ohälsosamma föroreningar från luften.

Våra mät-och övervakning tjänster med AIrthings HBS, Drag (termisk komfort) mätning tjänst samt mögelutredning med Sempore metod hjälper dig att kontrollera Inomhus luftkvalitet (IAQ) i dina byggnader

Om du inte hittar det du letar efter, kontakta oss så hjälper vi dig.
För mer information om våra produkter, se nedan.

Tilluftsventil AIRES 10, AIRES 20, Airthings HBS, UniqAir luftrenare och våra tjänster hjälper dig att mäta och övervaka inomhus luftkvalitet (IAQ) i dina byggnader

Vi erbjuder produkter som hjälper dig att säkra Inomhus luftkvalitet (IAQ) i dina byggnader. Tilluftsventil AIRES 10, luftflödesstyrning AIRES 20, Airthings för Företag, UniqAir luftrenare samt mät- och testinstrument för diverse tillämpningar.

 • Tilluftsventil AIRES 10 är den enda tilluftsventil på marknaden som klarar Socialstyrelse krav på kastlängder för frånluftsventilation upp till 23 l/s vid 15 Pa, med AIRES 10 styrningen upplevs ingen kallras.
 • Luftflödesstyrning AIRES 20 är en platta som styr den varma luften från radiatorn upp mot tilluftsventilen.
 • Airthings för Företag olika enheter, Airthings View Plus för Företag, Airthings Wave Plus för Företag, Airthings Hub för företag möjliggör undersökning av Inomhus luftkvalitet (IEQ) genom mätning (kort sikt) eller övervakning (lång sikt) för visualisering i en Airthings kraftfull kontrollpanel av vad som anses vara en osynlig verklighet.
 • UniqAir luftrenare vars exceptionella effektivitet beror på ett grovfilter, ett högkvalitativt EPA filter och ett filter med en stor mängd unik aktiverad kol. UniqAir luftrenare avlägsnar ohälsosamma föroreningar från luften.
 • Våra mättjänster inom inomhus luftkvalitet (IAQ), drag (termisk komfort) och mögelutredning hjälper dig att mäta och övervaka inomhus luftkvalitet i dina byggnader.

Om Oss

Vi är ett företag med medarbetare som har en gedigen erfarenhet av mätningar och övervakning av inomhus luftkvalitet och termisk komforten. Med vår kompetens och erfarenhet inom ventilation känner vi väl till hur vår utrustning och våra tjänster används.

Vi hjälper våra kunder att förbättra inomhus luftkvalitet (IAQ) i deras byggnader. Genom att mäta (kort sikt) eller övervaka (lång sikt) med Airthings monitorer View Plus och / eller  Wave Plus for business, hub for business och med Airthings kraftful kontrollpanel visualiserar vi, vad som anses vara en osynlig verklighet.

Våra lösningar bidrar till välbefinnande och bättre prestationsförmåga för dem som vistas i byggnader inom alla slags områden: boende, kommersiellt, industriellt och institutionellt.

Vi hjälper både yrkesverksamma och allmänheten att förstå att en god inomhusmiljö, i synnerhet inomhus luftkvalitet och termisk komforten, är bland  de viktigaste faktorerna för människors välbefinnande både i arbetslivet och i hemmiljöer.

Vårt huvudkontor finns i Tyresö (Sverige), och är verksamma i Sverige, och många andra länder i Europa, samt Colombia för affärer i Latinamerika

 • Bästa tilluftsventil på marknaden

  Tilluftsventil AIRES 10 fördelar och styr den inkommande kalla luften, detta möjliggör en optimal inblandning med den varma luften från radiatorn för en balanserad ventilation. Fördelen blir en bättre termisk komfort i form av lägre lufthastighet med bibehållen luftomsättning utan drag eller kallras.

 • Inomhus luftkvalitet (IAQ) övervakning med Airthings HBS system

  Med Airthings för Företag mäter / övervaka vi för att hjälpa våra kunder att förbättra inomhus luftkvalitet (IAQ) i deras byggnader. Våra lösningar bidrar till välbefinnande och bättre prestationsförmåga för dem som vistas i byggnader inom alla slags områden. Vi använder Airthings för Företag enheter View Plus för Företag, Wave Plus för Företag, Hub för Företag till vilken upp till 30 Airthings monitorer kan anslutas. Med Airthings kraftfull kontrollpanel för Företag för att läsa och analysera realtids- eller sparade luftkvalitetsdata.

 • Inomhus luftkvalitet och UniqAir luftrenare

  UniqAir luftrenare avlägsnar ohälsosamma föroreningar från luften inomhus inklusive: allergener, mögelsporer, luftburna virus, bakterier, mikroorganismer, damm och pollen, lukt, ozon, ammoniak, organiska föroreningar (VOC). Det som gör UniqAir luftrenare speciell är dess förmåga att filtrera toxiner.

  Anställda på arbetsplatser och andra användare av dessa lokaler kan skyddas mot luftburna föroreningar så snart som problem uppstår, och kroniska symptom som orsakas av dålig luft inomhus förebyggs genom användning av en högkvalitativ och testad UniqAir luftrenare

 • Kompetensutveckling inom mätteknik

  Med kompetensutveckling inom mätteknik och övervakning av inomhus luftkvalitet (IAQ), hjälper vi våra kunder att utföra sina mättjänster, analysera realtid- och sparade luftkvalitetsdata och analysera tänkbara lösningar på  eventuella problem. Vi kan med vår erfarenhet av affärsutveckling erbjuda ett mervärde till våra kunders tjänster.

KONTAKTA OSS OCH BEGÄR EN OFFERT

Oavsett om du hittar eller inte hittar vad du letar efter är du välkommen att kontakta oss för att diskutera lösningar till dina behov. Vi kan föreslå produkter och/eller tjänster som kan erbjudas som lösning.

Ring, mejla eller skriv till oss via kontaktformuläret på vår hemsida, så återkommer vi snarast till dig med råd och en offert för din lösning.

Omdömen från våra Kunder

BliStar AB

Kontaktade Colswe Consulting AB för att förbättra vår kompetens inom inomhusklimat och energieffektivisering. Vi blev överraskade av all den nytta vi fick av deras rekommendationer för att förbättrar vår kompetens och utvidga våra erbjudanden till vår kundkrets. Vi rekommenderar gärna Colswe Consulting till våra kollegor och vänner. Stort tack!

BliStar ABVD
Natalia Mildström

Efter att höra från vänner och bekanta en del om hur vi kunde förbättra inneklimatet i vårt hus, blev vi rekommenderade att kontakta Colswe Consulting AB. Vilken fullträff. Deras professionella bemötande och utförande av uppdraget var enastående. De tog tid på sig under mätningarna att förklara och rekommendera vad vi kunde göra. Tack vare det trivs vi bättre i vårt hus.

Natalia MildströmKund